Chcę kupić Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, zobowiązane są do uruchomienia i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

więcej« · 1 · »

Adres

SPEED s.c. M.Maliszewski Z.Gryglik
18-400 Łomża, ul.Dworna 39
NIP: 718-16-22-647

Tel.: (086) 219 07 00
e-mail: speed@hi.pl

Nasze projekty