SPEED Łomża krótka historia

Firma SPEED działa na polskim rynku od października 1997r. Początek działalności firmy to sprzedaż komputerów i akcesorii komputerowych oraz usługi w tym zakresie. Jednym z ważniejszych osiągnięć początkowego okresu funkcjonowania firmy było jako jedyni w dawnym województwie łomżyńskim podpisanie umowy SMB Partner z firmą Compaq. Był to dodatkowy bodziec do rozwoju oraz otworzyło wiele nowych kontaktów z grupie małego i średniego biznesu. Do 2001 roku jedyną dziedziną aktywności SPEED była branża komputerowa, w której osiągaliśmy liczne sukcesy mierzone ilościami wdrożeń i realizowanych kontraktów.

Rok 2001 był dla firmy SPEED przełomowy. Już w marcu zaczęły się pierwsze prace nad, jak sie później okazało nową dziedziną aktywności, czyli nad serwisem www.4lomza.pl. Był to okres schyłku pierwszego bumu internetowego, dlatego też wielu nie wróżyło przedsięwzięciu przyszłości. Ciężka praca nad serwisem, doskonały zespół ludzi pod przewodnictwem Czarka Zborowskiego naczelnego portalu, zaowocowało niekwestionowanym sukcesem przedsięwzięcia.  Obecnie, tj. w lipcu 2007r serwis co miesiąc czyta ponad 80 000 unikalnych użytkowników (wg. Stat.pl), generując prawie 2 000 000 odsłon.
    W oparciu o zespół redakcyjny www.4lomza.pl w sierpniu 2003r zaczęliśmy wydawać pierwszą gazetę bezpłatną pod tytułem Gazeta Bezcenna. Już po kilku numerach pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w 10. Gazeta zyskiwała grono czytelników, stała się skutecznym nosnikiem reklamowym. Kolejne przedsięwzięcie okazało się sukcesem. Bez ludzi pracujących w firmie oraz współpracujących z nią nie byłyby możliwe owe sukcesy.

2007-08-10 10:43 Administrator

Adres

SPEED s.c. M.Maliszewski Z.Gryglik
18-400 Łomża, ul.Dworna 39
NIP: 718-16-22-647

Tel.: (086) 219 07 00
e-mail: speed@hi.pl

Nasze projekty