SPEED realizuje projekt w ramach działania 8.1.2

Głównym celem projektu jest nabycie nowych kompetencji i zdobycie nowego zawodu przez 40 rolników i domowników (w tym 23 kobiet) odchodzących z własnej inicjatywy z rolnictwa z 5 powiatów województwa podlaskiego (łomżyńskiego, kolneńskiego, grajewskiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego) w okresie luty 2011 - marzec 2012. Szkolenie prowadzone jest w ramach działania 8.1.2

 

Speed s.c. M. Maliszewski Z. Gryglik stosując zasadę konkurencyjności zaprasza do złożenia oferty cenowej, której celem będzie wyłonienie Wykonawcy kompleksowej usługi szkoleniowej w ramach projektu pt. „Znajdź swoje miejsce w społeczeństwie informacyjnym – szkolenia przekwalifikowujące dla mieszkańców gmin subregionu łomżyńskiego” współfinansowany przez Unię Europejską  w ramach Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 realizowany przez Speed s.c. M. Maliszewski Z. Gryglik  na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Białymstoku. Szczegóły w załączniku.

Strona projektu. www.projekt.4lomza.pl

Załączniki

  1. Oswiadczenie zal 2
  2. Sp formularz ofertowy zal 1
  3. Umowa zal 3
  4. Zapytanie ofertowe
2011-05-05 09:14 Administrator

Adres

SPEED s.c. M.Maliszewski Z.Gryglik
18-400 Łomża, ul.Dworna 39
NIP: 718-16-22-647

Tel.: (086) 219 07 00
e-mail: speed@hi.pl

Nasze projekty