Wdrożenie BIP obejmuje:

1. Szkolenie techniczne we wskazanym przez Państwa miejscu dla wyznaczonych pracowników z zakresu obsługi aplikacji, także szkolenie dla administratora.

2. Przygotowanie aplikacji do Państwa potrzeb, przygotowanie miejsca na serwerze i udostępnienie pełnych zasobów celem realizacji wymogów ustawy (zawiera: backup danych, serwer zastępczy,)

3. Aktualizację oprogramowania, tj. z chwilą pojawienia się nowej wersji oprogramowania BIP czy to zwiększającej  funkcjonalność czy modyfikującej rozwiązania zawarte, bez dodatkowych opłat otrzymują Państwo nową wersję BIP .

4. Administrację serwerem, tj. w Urzędzie, zgodnie zresztą z wymogami ustawy, wyznaczacie Państwo administratora (niekoniecznie informatyka), odpowiedzialny on będzie za zarządzanie drzewem kategorii i dostępem użytkowników, my zaś zarządzać będziemy serwerami w celu sprawnego funkcjonowania, aplikacja posadowiona jest na naszych serwerach.

 

Możliwa jest migracja państwa Biuletynu Informacji Publicznej do naszego, sprawdzonego BIP. Większość pracy związanej z migracją wykonują nasi programiści. 

2006-10-04 16:42 Administrator

Adres

SPEED s.c. M.Maliszewski Z.Gryglik
18-400 Łomża, ul.Dworna 39
NIP: 718-16-22-647

Tel.: (086) 219 07 00
e-mail: speed@hi.pl

Nasze projekty